Algemene voorwaarden


De huurder is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Dat wil zeggen: verlichting, algehele visuele controle, wasbeurten, bandenspanning en bandenreparaties zijn voor uw rekening. Lekke en/of geklapte banden zijn ook voor rekening van de huurder. Normale slijtage van sluitdelen is voor rekening van de verhuurder. Bij geconstateerde gebreken moet de verhuurder worden geraadpleegd.

Reparaties ten gevolge van achterstallig dagelijks onderhoud en meer dan normale gebruiksslijtage en slijtage ontstaan door ondeskundig gebruik of misbruik, zullen aan u worden doorbelast.

De oplegger wordt in- en uitwendig schoon afgeleverd en dient als zodanig retour geleverd te worden. Indien dit verzuimd wordt, zal TESM de daarvoor geldende kosten in rekening brengen.

Schade aan binnen- & buitentank en aantasting van het RVS die is ontstaan door de vervoerde producten zijn voor rekening van de huurder. Uitgangspunt van het gebruik is dat de te vervoeren producten geen schade toebrengen aan het materiaal van de tank. Indien er twijfel bestaat over de te vervoeren producten, moet de huurder contact opnemen met de verhuurder zodat dit besproken en bevestigd kan worden per mail.

Afhalen en inleveren van de oplegger kan alleen tussen 08.00 – 17.00 uur op werkdagen geschieden. Opleggers buiten deze tijden neerzetten, geschiedt geheel voor eigen risico en voor verantwoording van de huurder. De oplegger kan worden opgehaald in Maasdijk en moet daar ook teruggebracht worden.